子 Zi

این کاراکتر به معنی بچه است. در شماره یک، شکل بچه نشان داده شده، چون بچه ها معمولا زیاد گریه می کنند، دهان آن ها باز نشان داده شده، همچنین مخصصوصا در قدیم آنها را قنداق می کردند که به صورت یک پا در شکل دو نشان داده شده در شکل آخر نیز کارکتر نهایی از روی این شکل ساخته شده است.

s00336_222222222.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید