大 Dà

 به معنی بزرگ می باشد. شبیه آدمی است که تا جایی که توانسته دست هایش را باز کرده تا یک مقدار بزرگ را نشان بدهد.

 u637334_6.jpg

大(Dà) big= 人(rén) person + 一(yī) open hand


/ 0 نظر / 11 بازدید